خدمات حمل و نقل

گیتی رسان کالا با داشتن مجوز حمل هوایی اکسپرس و داشتن دفاتر در کشورهای گوناگون و عضویت در شبکه های جهانی حمل و نقل هوایی میتواند کالاهای زیر 45 کیلوی شما را در قالب ترم حمل اکسپرس ارسال کند.

ارسال کالا در حالت اکسپرس تقاوت هایی

شرکت گیتی رسان کالا با بکارگیری تیمی از پرسنل متخصص، کارآزموده و فعال، با هدف خدمت رسانی به مشتریان و با در نظر گرفتن نیازهای آنها اقدام به ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل بین المللی نموده است.

خدمات ما دربرگیرنده تمام نیازهای مشتریان